Rotary Club Szekszárd, 2000. éves tevékenységének értékelése

A Szekszárdi RC a következô gondolatok mentén szervezte az elmúlt Rotary Évet érintô tevékenységét:

1./ A várossal, annak értelmiségével való kapcsolattartás, kölcsönös megismerés, tájékoztatás (helytörténet, Széchényi-kör, a psychiatria aktuális feladatai, stb.).

2./ A Rotary politikamentes szervezet, de tagjait érdekli a politikusok munkája, a nagypolitika" fô csapásiránya. Néhány minisztériumi ember meghívása még ebben a túlpolitizált társadalomban is indokolttá válhatott, fôleg agrárpolitikai kérdésekben (hitelkérdések, vadgazdálkodás, környezetvédelem), de ide sorolható a mûvészetpolitika, a kamarai törvényi szabályozása, az atomenergia jövôje, az erdélyi kisebbségek problémái.

3./ Fontos kérdések voltak azok, melyet a karitatív munkának, illetve annak megsegítésére szerveztünk elôadással, bemutatkozással, hogy egy alapítványt, iskolát, nevelôotthont, ifjú tehetséget támogassunk - elsôsorban a Rotary mozgalom imagevel, másodsorban anyagilag - meg kellett ismerkednünk a támogatandó céljaink eszközrendszereivel, anyagi lehetôségeivel.

Karitatív tevékenységünk fô célpontjai a következôk voltak:

- Anyagilag két gyermekotthont sikerült - fôleg használati tárgyak (televízió, mikrohullámú sütô, játékok, ruhanem stb.) vásárlásával - támogatnunk. Egy otthon Somogyban, egy Tolna megyében (utóbbi a Sasadi Rotary Klubbal együtt) található.

- Emellett egy fôiskolai tanár angol nyelvtankönyvének kiadását, diákok eseti kiküldését sikerült szponzorálnunk.

- Megszerveztük és tájmogattuk a megyei kórház gyermekosztályán egy karácsonyi bábelôadás megtartását.

- Vendégül láttunk egy argentin középiskolai diákot. Nashvill-bôl - öt amerikai Rotary-vendég 3 napos programját megszerveztük.

- Részt vettünk a Mátészalkai Rotary Klub szervezésében egy árvízsújtotta család házújjáépítési akciójában.

- Ide tartozónak érezzük azokat a hangversenyeket, melyeket szerveztünk és támogattunk, pl: a Western University of Washington zenekarának hangversenyét.

- Számos clubösszejövetelt úgy szerveztünk (Paksi Atomerômû, Megyei Múzeum, Illyés Gyula Pedagógia Fôiskola stb.), hogy tagjaink és a város értelmisége közötti kapcsolat mélyebb legyen.

- Meghallgattuk a városban alakuló óvodai-iskolai alapítványok vezetôit, mérlegelve az eseti támogatás lehetôségét.

- Egymás jobb megismerését el segítend , növekv számban tartottuk kedd esti összjöveteteleinket tagtársaink családi környezetében. Ezek hangulata nagymértékben javította az összetartozás, az együttgondolkodás érzését. Ugyanezt a célt szolgálták a "Lady's Day"-k, ahol családtagjaink is részt vettek. Jó kapcsolataink voltak más Rotary Klubbokkal, így részt vettünk Charter ünnepségeken, évfordulókon, ideértve a romániai Lugoson (városunk testvérvárosa) az ottani Charter ünnepségen való jelenlétet is.

- Végül sikertelenségeinkrôl: A tagság részvételi aránya az üléseken - figyelembe véve az elfoglaltságok szorító erejét - a jövôben javítandó. Hasonló problémát okozott a tartós távollétet, a munka felfüggesztését kérôk aránya. Javítani kell az új tagok felvételével kapcsolatos munkát.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Rotary Klub Szekszárd tevékenysége megszilárdult, de a város életében is fontossá, nélkülözhetetlenné vált. A szekszárdi rotariánusok személyiségének fejlôdése megvetette a továbbélés és továbblépés alapjait.


Vissza a fôlapra